Projekter

Afsluttede projekter

En rød markør på kortet indikerer et afsluttet projekt. Her er altså tale om alle de projekter, hvor der er afsluttet de mål, som fondens bevillinger konkret var tiltænkt at støtte. Som oftest vil både projektbeskrivelse, afsluttende rapport, samt eventuelle løbende opdateringer være tilgængelige for disse projekter.

Igangværende projekter

De gule markører på kortet viser de igangværende projekter. Altså alle de projekter, der har modtaget bevilling fra fonden, men ikke er nået til ende med de målsætninger, der konkret er opstillet for fondens støtte. Eventuelle opdateringer vil blive offentliggjort løbende efter modtagelse.

Kommende projekter

De grønne markører på kortet indikerer et kommende projekt. Her kan man se de projekter, der er blevet foreslået til afstemning på fondens kommende bestyrelsesmøde, men hvor en bevilling endnu ikke er blevet vedtaget. Her er det som regel kun en projektbeskrivelse, der er tilgængelig.

Projekter
0

Vi, her i Hesse-Ragle Fonden, har siden 2007 støttet flere projekter over hele verden, herunder langt størstedelen i udviklingslande. Her kan du se, læse og lære om både afsluttede, igangværende og kommende projekter.

Ønsker du støtte til et projekt?

Hvert år uddeler fonden bidrag til velgørende projekter i udviklingslande. Bevillingerne bliver vedtaget ved det årlige bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne som regel indstiller ét projekt hver, herunder også de ansøgte projekter. Hvis du har et forslag til et projekt, der lever op til fondens kriterier for støtte, så send en ansøgning gennem kontaktformularen her på siden. Vi anbefaler at læse vores kriterier for bevillinger, inden du sender en ansøgning.

Lever dit projekt op til kriterierne?

Vi modtager hvert år en række ansøgninger til projekter, også flere end vi har mulighed for at yde støtte til. Selvom vi yder støtte til mange forskellige former for projekter, ønsker vi stadig at målrette vores støtte til projekter, der bedst muligt indfrier målene stillet op efter fondens hensigter. Derfor har vi opstillet en række kriterier for, hvilke typer projekter, vi hjælper. Ved at trykke på knappen herunder kan du se disse kriterier, samt tidligere eksempler, som vi anbefaler at læse, inden du sender en ansøgning.