Vision

Vision for fonden

Alle skal have mulighed for et bedre liv!

Opgave for fonden

HR-fondens hovedformål er at yde støtte til projekter, der langsigtet bidrager til hjælp og uddannelse i udviklingslande, især i Afrika. Der lægges vægt på, at modtagere af støtte selv yder en indsats for at realisere foreslåede projekter.

Læs mere om Afrika

Rent praktisk

Fondens Bestyrelsesmedlemmer finder hver især selv projekter hvert år og Bestyrelsen gennemgår og beslutter de endelige projekter i oktober hvert år. Det er muligt at indsende ansøgninger fra andre organisationer og enkeltpersoner, men indtil videre kan man i almindelighed ikke forvente at sådanne ansøgninger kan imødekommes eller besvares.