Vision

Vision for fonden

Alle skal have mulighed for et bedre liv!

Opgave for fonden

Fondens hovedformål er at yde støtte til projekter, der langsigtet bidrager til hjælp og uddannelse i udviklingslande, især i Afrika. Der lægges vægt på, at modtagere af støtte selv yder en indsats for at realisere foreslåede projekter.

Læs mere om Afrika

Rent praktisk

Fondens bestyrelsesmedlemmer finder hver især projekter hvert år, og bestyrelsen gennemgår og beslutter de endelige projekter i november hvert år. Desuden udloddes der også midler til øvrige projekter, der er sendt uopfordret gennem fondens ansøgningsskema. Fonden modtager årligt mange ansøgninger, hvorfor der ikke kan garanteres svar, selvom vi bestræber os på at vende tilbage på alle henvendelser. Fonden støtter ikke projekter fra udenlandske organisationer.