Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bjørn Ragle, Formand
Direktør Nordan Investment ApS
  

“Uddannelse er det første skridt ud af fattigdom. Vores bidrag er en nødvendig dråbe i havet for en bedre fremtid.”

Kim Ragle, Næstformand
Medejer Nordan Investment ApS
 

“Gennem fonden har vi mulighed for at identificere, analysere og handle på problemstillinger i en verden, der langt fra vores velfærd kan virke ulig og urimelig. Selvom fondens støtte kan virke som en dråbe i havet, ved vi, at vi på denne måde kan gøre en forskel for den enkelte i dennes respektive lokalsamfund. Et stort ønske er, at vores midler skal være med til at opstarte en proces, hvor lokalsamfundet på sigt kan blive selvhjulpen.

 
Dorrit Ragle, Bestyrelsesmedlem
Medejer Nordan Investment ApS
  

“Børn kommer til verden – til ulige vilkår – vidt forskellige liv. Nogle er priviligerede – andre behøver hjælp til rimelige vilkår.”

Torsten Malmdorf, Forperson, CISU  

”…”

Mads K. Kristensen, Direktør, SOS Børnebyerne    

“Hesse-Ragle Fonden lykkes med at kombinere et oprigtigt ønske om varig forandring i verden med en konkret og ligefrem tilgang.”
Anders Ladekarl, Generalsekretær, Dansk Røde Kors  

“Fonden viser, at private med overskud og hjertet på rette sted kan være med til at gøre en stor forskel – jeg glæder mig over at følge de resultater, som fondens bevillinger har været med til at skabe over ganske mange år.”

Lars Bo Bertram, Adm. Direktør, Bankinvest  

“Hesse-Ragles fond er et beundringsværdigt eksempel på hvordan to private personer hæver sig over egen selvtilstrækkelighed og bidrager til at løse nogle af de mange udfordringer som findes på kloden.”

Deltager desuden i Fondens arbejde

Benjamin S. Ragle

Anne-Mette Ragle, Suppleant til bestyrelsen
Medejer af Nordan Investment ApS

Magnus S. Ragle

Hvis du ønsker at læse yderligere om fondens ledelse, kan du finde mere under §6 i fondens vedtægter her