Om HR fonden

Om Hesse-Ragle Fonden

Fonden blev grundlagt i 2007, og grundkapitalen er skabt gennem flere donationer fra Dorrit og Bjørn Ragles virksomhed, Nordan Investment ApS. Desuden har en anonym borger givet et bidrag fra sin virksomhed til fondens kapital, efter at have lært fonden at kende. Det er derudover hensigten, at en andel af Nordan Investments årlige indtjening på et tidspunkt skal tilgå fondens grundkapital.

Overskuddet af fondens investeringer har i de første 10 år været noget over 300.000 kr. pr. år. Der fragår 0,25% af kapitalen til omkostninger, og resten uddeles til projekter, der opfylder fondens formål. Fondens bestyrelse mødes en gang pr. år, normalt i oktober måned, hvor overskuddet uddeles i portioner på typisk 50.000 kr. Formanden for fonden har opgaven med at lede Fonden, i samarbejde med Forvaltningsinstitutet, der administrerer fonden. Der er udpeget bestyrelsesmedlemmer med interesse for investeringer, og fonden har en advokat som kommiteret, der har hjulpet fonden i hele dens levetid med alle juridiske forhold. Dorrit og Bjørn Ragles børn er i Fondens bestyrelse som suppleanter, og motiveret for at videreføre Fonden.

Logo

Baggrunden for fonden

Baggrunden for at stifte Fonden var de oplevelser af fattigdom og mangel på uddannelse og fremtidsmuligheder, som Dorrit og Bjørn kunne se på deres mange rejser i de mindre udviklede lande, og de sociale og politiske anskuelser over, hvad disse forskellige vil betyde for kommende generationer. Hjælp til selvhjælp har været ledetråden for den tro på, at selv de små tiltag kan bidrage til at forandre menneskers vilkår.