Om HR fonden

Om Hesse-Ragle Fonden

Fonden blev grundlagt i 2007, og grundkapitalen er skabt gennem flere donationer fra familiens virksomhed Nordan Investment ApS, samt en donation fra Dorrit og Bjørn Ragle privat. Desuden har en anonym borger givet et bidrag fra sin virksomhed til fondens kapital, efter at have lært fonden at kende. Det er derudover hensigten, at en andel af Nordan Investments årlige indtjening på et tidspunkt skal tilgå fondens grundkapital.

Overskuddet af fondens investeringer forventes årligt at ligge på 4-5% af fondens grundkapital. Indtil 2023 har det betydet, at man har kunnet uddele omkring 400.000 kr. årligt. Efter en forhøjelse af grundkapitalen i 2023 forventes det, at man fra 2024 kan uddele godt 1.000.000 kr. om året. Der fragår 0,25% af kapitalen til omkostninger, og resten uddeles til projekter, der opfylder fondens formål. Fondens bestyrelse mødes en gang årligt, normalt i november måned, hvor overskuddet uddeles i portioner på typisk 50.000 til 100.000 kr. Formanden for fonden har til opgave at lede fonden i samarbejde med Forvaltningsinstitutet, der administrerer fonden. Der er udpeget bestyrelsesmedlemmer med interesse for velgørende arbejde. Dorrit og Bjørn Ragles efterkommere deltager desuden i fondens arbejde som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, og er naturligt motiveret for at videreføre fonden.

Logo

Baggrunden for fonden

Baggrunden for at stifte fonden var de oplevelser af fattigdom og mangel på uddannelse og fremtidsmuligheder, som Dorrit og Bjørn kunne se på deres mange rejser i de mindre udviklede lande, og de sociale og politiske anskuelser over, hvad disse forskellige vil betyde for kommende generationer. Hjælp til selvhjælp har været ledetråden for den tro på, at selv de små tiltag kan bidrage til at forandre menneskers vilkår.